Informatie


In Afrika zijn ziekenhuizen, healthcentres en dispensaries waar artsen, vroedvrouwen en medical assistents de noodzakelijke medische handelingen verrichten. Hulpmiddelen voor het stellen van een juiste diagnose zijn vaak uiterst beperkt en mogelijkheden voor aanvullende scholing ontbreken veelal. Om de snelle ontwikkeling in de geneeskunde te kunnen volgen, met name die op het gebied van diagnostiek, is het noodzakelijk dat in ontwikkelingslanden zoals Tanzania nieuwe kennis en inzichten worden overgedragen door middel van congresbezoek, voordrachten en publicaties. Met ingang van 1 januari 1988 werd de stichting Kilimanjaro opgericht met als doel: uitwisseling en promotie van wetenschappelijk onderzoek en medische kennis tussen Nederlandse artsen en artsen werkzaam in Afrika. In augustus 1988 werden, door middel van een notariële akte, de doelstellingen vastgelegd.

ACTIVITEITEN STICHTING KILIMANJARO

International Seminar en Huisartsennascholing in Tanzania.

Elk jaar worden in Tanzania in het voorjaar en najaar medische seminars georganiseerd: de PHC-cursussen. Deze cursussen zijn met name interessant voor huisartsen die praktische bijscholing willen combineren met kennisuitwisseling met Afrikaanse collegae. In het voor- en najaar bestaan de PHC-cursussen uit twee dagen internationaal seminar gevolgd door vier dagen huisartsennascholing.  De doelgroep wordt enerzijds gevormd door de huisartsen en anderzijds door de Tanzaniaanse artsen die zo de gelegenheid krijgen tot deelname aan dit seminar. U kunt de aankondiging en informatie over de cursus lezen via het hoofdmenu onder ‘Huisartsennascholing”.

Nieuwsbrief: “Lessons out of Africa”.

Dit is de spreekbuis van de Stichting Kilimanjaro. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Outreach Programma.

Nederlandse artsen kunnen voor enkele weken als vrijwilligers op Outreach gaan om Tanzaniaanse artsen in hun werk te ondersteunen en kennis over te dragen. Het is in opzet de bedoeling een combinatie te maken van het jaarlijkse seminar in Arusha met theoretisch onderwijs en project-outreach met praktisch onderwijs. Diverse Tanzaniaanse artsen uit klinieken in en rondom Arusha willen zeer graag met ons samenwerken, zowel wat betreft het seminar als de practical teaching. Aansluitend kunt u verblijven in het Dutch Doctors Camp, nabij Arusha gelegen, ter voorbereiding op een safari of de beklimming van de Mount Meru of Mount Kilimanjaro.

Project Moedersterfte

Maternale sterfte is in grote delen van de wereld een ernstig probleem en met name ook op het platteland in Afrika. Verbetering van de zorg voor zwangeren; onderwijs aan traditionele vroedvrouwen; verbetering van communicatie, verwijssysteem en transport zijn de basis van ons project. Plan van aanpak * Vroedvrouwen krijgen op eigen locatie praktisch onderwijs van artsen die, in aansluiting op de PHC cursus, als vrijwilliger op Outreach gaan. * Communicatie verbetering door aanschaf van mobiele telefoons. * WHO advies van zwangerschapscontroles waarbij met iedere vrouw expliciet wordt besproken waar ze heen moet bij problemen met de zwangerschap. * Wachtgelegenheid bouwen voor zwangere vrouwen bij klinieken in eigen regio. U kunt in de Nieuwsbrieven lezen over de voortgang van dit project. Ik wens U veel leesplezier bij het bekijken van onze website. Mocht u interesse hebben in of meer informatie willen over onze activiteiten, dan graag een bericht naar ons e-mailadres info@stichtingkilimanjaro.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 020 4414860 (evt. antwoordapparaat, wij bellen u zo snel mogelijk terug). Met tropengroet, Peter Melkert, arts/patholoog, voorzitter Stichting  Kilimanjaro

Kilimanjaro Dokters vanaf 2000

Jacobus Bakkers, radioloog Doetinchem DR.Herman Bergwerff, huisarts Baard, Dr. Henk Bilo, internist Zwolle, DR. Wim van Bodegom, huisarts Linschoten, DR. Charles Boissevain, chirurg Amsterdam DR. Jacques Bogdanowicz, uroloog Delft DR. Jan van Dijk, huisarts n.p. Nijmegen DR. Pieter van Dongen, gynaecoloog Stellenbosch ZA DR. Sylvia ter Haar, gynaecoloog Eindhoven DR. Mark Hoetjer, kinderarts, Amersfoort, Hans Huisman, huisarts n.p. Wijk bij Duurstede DR.Wouter van Kempen, huisarts Haarlem DR. Harry Kragt, gynaecoloog Delft DR.Peter Luursema, longarts Zutphen DR. Cecile Magies, longarts Nijmegen DR. Wim v/d Meijden, veneroloog, Rotterdam DR. Peter Melkert, patholoog Amstelveen DR.Jacob Mus, huisarts Amersfoort DR. Bernard Prins, huisarts Amstelveen DR. Peter Reemst, chirurg Eindhoven DR.Jan Rijcken, chirurg Geldrop DR.Steven Smits, internist Leusden DR. Onno Terpstra, prof. chirurg Leiden DR.Hans Veeken, huisarts, Amsterdam DR.Douwe Verkuyl,. gynaecoloog Driebergen DR. Ronald Vierhout, chirurg Emmen DR. Roeland Voorhoeve, chirurg Amersfoort DR. Harry de Vries, orthopedisch chirurg Gorinchem DR.Jos Vroemen, chirurg Breda DR.Jaap Willems, orthopedisch chirurg Amsterdam